O nama

Samostalna graAi??evinska radnja ili SGR MALI MRAV je mala firma u privatnom vlasniA?tvu, postoji od 11. juna 1998. godine, osnovana u InAi??iji. Vlasnik preduzetnik: Rajko J. ZoriAi??, dipl. inA?. graAi??.

ViA?egodiA?njim trajanjem u graAi??evinarstvu firma je stvorila i odrA?ava svoju poziciju na trA?iA?tu.

Firma poseduje potencijal potreban za sticanje potpunog zadovoljenja naA?ih klijenata, investitora sa predlaganjem svih inovacija u oblasti graAi??evine gde je na prvom mestu kvalitet, funkcionalnost i estetika samih objekata.

StruA?nost i poslovna kultura su imidA? firme koji paA?ljivo gradimo godinama.

Cilj firme je da obezbedi najefikasnija konstruktivna reA?enja i pruA?i struA?ne arhitektonske i inA?enjerske usluge uz primenu najsavremenijih saznanja iz ovih oblasti.

MiA?ljenje da ne postoji mali i veliki posao, trud da se svakom zainteresovanom klijentu izaAi?? u susret davanjem potrebnih informacija iz struke i insistiranje na kvalitetu izvedenih radova vodi ka obostranom zadovoljstvu. Na taj naA?in se krug zadovoljnih klijenata i saradnika stalno A?iri, zahvaljujuAi??i preporukama tih istih ljudi, A?to je za nas najveAi??a nagrada.

Firma poseduje licence za projektovanje, izvoAi??enje i energetsku efikasnost objekata:

 • 300odgovorni projektant arhitektonskih projekata, ureAi??enja slobodnih prostora i unutraA?njih instalacija vodovoda i kanalizacije
 • 311odgovorni projektant graAi??evinskih konstrukcija objekata visokogradnje
 • 411odgovorni izvoAi??aA? radova graAi??evinskih konstrukcija i graAi??evinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje
 • usa co viagra. 381 baclofen tablets buy, buy zithromax online. odgovorni inA?enjer za energetsku efikasnost zgrada

Delatnost firme :

 • Projektovanje objekata visokogradnje
 • ofloxacin buy from canada. IzvoAi??enje graAi??evinskih i graAi??evinsko-zanatskih radova
 • StruA?ni nadzor nad izvoAi??enjem graAi??evinskih objekata
 • InA?enjering

Tokom proteklih godina projektovano je viA?e objekata razliA?itih namena, od stambenih, stambeno-poslovnih i ugostiteljskih objekata do proizvodnih hala.
Pogledati naA?u referenc listu, ovo su samo neke od referenci.

Referenca radova :

 • Projektovanje 4 viA?eporodiA?ne stambeno-poslovne zgrade, spratnosti Po+P+4+Pk, brgp. od 2200 do 7800 m2,
 • Projektovanje 9 radio-baznih stanica za Telenor na teritoriji Vojvodine, visine do 36 m,
 • Projektovanje (6) i izvoAi??enje (2) zidanih trafostanica 20/04 kV, ukupne snage od 400 kVA do 2×1600 kVA,
 • Projektovanje i izvoAi??enje proizvodnih industrijskih hala od 1000 do 8000 m2 i raspona do 25 m,
 • Izrada Projekata konstrukcije dvanaest poljoprivrednih i industrijskih objekata i viA?e stambenih i stambeno-poslovnih objekata.

Suhagra without prescription, clomid reviews.