Reference

SpisakA�objekata za koje je uraA�en statiA?ki proraA?unA�u periodu od 1998 a�� 2003 godine :

Stambene zgrade
 1. Blok 26 a��A�lamela 5 i 6 , P+4+Pk , InA�ija
 2. Blok 43 a�� 2 lamele , P+2+Pk , InA�ija
 3. Blok 45 a�� lamela 1,2 i 3 , P+2+Pk , InA�ija
Industrijski i privredni objekti
 1. Industrijska hala a�� JankoviA� Jova , N. Pazova
 2. Industrijska hala a�� DOO ”Unimont” , InA�ija
 3. Industrijska hala a�� ” UNA” ZorA?iA� , Nova Pazova
 4. Hala a�� ” Magacin graA�e i ploA?astog materijala” TepA?iA� M., Nova Pazova
 5. Dogradnja uA?ionice u OA� ”PINKI” ,A�Stara Pazova
 6. Kotlarnica u A�OiSO ”Anton Skala” , Stara Pazova
 7. Dogradnja etaA?e u OA� ”PINKI” ,A�Stara Pazova
 8. ”Sigo” Magacinski prostor , KrnjeA?evci
 9. Industrijska hala a�� Mikavica Vidoje , Nova Pazova
 10. Dogradnja sprata i krova u OA� ”Petar KoA?iA�” ,A�InA�ija
 11. ”Sokolski dom” , Adaptacija i rekonstrukcija , InA�ija
 12. Industrijska hala a�� VukoviA� – ZekoviA� , Vojka
 13. Poslovni objekat I i II , Nova Pazova
 14. GaraA?e a�� DVD Novi Banovci
 15. Industrijska hala a�� ZorA?iA� MiA�o , Nova Pazova
 16. ”Farma za odgoj i eksploataciju koza” , InA�ija
Individualni stambeni i poslovni objekti
 1. StijakoviA� Slavko , Beograd
 2. JaniA� Vlada , Batajnica
 3. PetroviA� DuA?an , Stara Pazova
 4. MoldovanoviA� Vladimir , Stari Banovci
 5. GaA?paroviA� Stipan i Branka , Golubinci
 6. TukeliA� Slobodan , Stara Pazova
 7. Nikolin Dimitrije , Vojka
 8. TovarlaA?a Pero , Nova Pazova
 9. Danko Ivan , Golubinci
 10. MitroviA� Branko , Batajnica
 11. ParipoviA� Slavko , Novi Banovci
 12. A�trbac Milan , Golubinci
 13. MilovanoviA� Marjan , Novi Banovci
 14. ManojloviA� Voja , Stari Banovci
 15. ZoriA� Gordana , Stara Pazova
 16. MikiA� Predrag , Vojka
 17. KovaA?eviA� – A�upiA� , Nova Pazova
 18. TrajkoviA� Katarina , Beograd
 19. SimiA� Radovan , Surduk
 20. A?oliA� DuA?an , Novi Banovci
 21. LeA?A�an A�imon , Stara Pazova
 22. BeljiA� Miodrag , Stara Pazova
 23. PreoA?anin Veljko , Novi Banovci
 24. MarkoviA� Miro , Stari Banovci
 25. LjubinkoviA� A?ivko , Golubinci
 26. KovaA? Miodrag , InA�ija
 27. VukoviA� – ZekoviA� , Vojka
 28. BubiA� Miroslav , Golubinci
 29. ZukanoviA� DuA?anka , Stara Pazova
 30. StepanoviA� M., Stari Banovci
 31. Kozarski DuA?an , Stari Banovci
 32. Kopanja Ilija , Stara Pazova
 33. GrujiA� DuA?an , Nova Pazova
 34. A?ukiA� Predrag , Nova Pazova
 35. PanduroviA� Zdravko , Stara Pazova
 36. TeA?iA� Zdravko , Novi Slankamen
 37. CekiA� Mirjana , Stara Pazova
 38. A?ivanoviA� Radoslav , Golubinci
 39. StaniA?iA� Gordana , Stara Pazova
 40. A?uriA?iA� Rista , Novi Karlovci
 41. Radujko Mirko , Novi Banovci
 42. Zemla Koviljka , Stari Ledinci
 43. Uzelac Milorad , Golubinci
 44. Damjanac Mladen , InA�ija
 45. CekiA� Miroslav , Stara Pazova
 46. PeA�anac Drago , InA�ija
 47. MihajloviA� Branka , Surduk
 48. MilovanoviA� Dragan , Vojka
 49. MuminoviA� M , Stari Banovci
 50. LjubinkoviA� Goran , Golubinci
 51. StankoviA� Milorad , Golubinci
 52. A?anji Katarina , Stara Pazova
 53. MitriA� A?orA�e , Nova Pazova
 54. TarlaA� Zdravko , Vojka
 55. A?urA?ik Juraj , Stara Pazova
 56. PopoviA� Milorad , Golubinci
 57. NikolA?iA� A?uja , Nova Pazova
 58. PopoviA� Miroslav , Novi Banovci
 59. GromiliA� Aziz , Nova Pazova
 60. DragutinoviA� Stevo , Stari Banovci
 61. RajkoviA� Lidija , Nova Pazova
 62. RosiA� Nikola , Stari Banovci
 63. NeA?koviA� Milka , Stari Banovci
 64. RujeviA� Robert , Stari Banovci
 65. MunA�a Gojko , Nova Pazova
 66. Glumac Boris , Novi Banovci
 67. RadoviA� , Nova Pazova
 68. KovaA?eviA� Nedeljko , Novi Banovci
 69. Remert Mirko , Nova Pazova
 70. JoviA?iA� Nenad , Stara Pazova
VrA?enje nadzora
 1. Blok 26 a�� lamela 5 i 6 , P+4+Pk , InA�ija
 2. A?eliA?ni gasovod a�� KrA?edin -A�Novi Slankamen -A�Stari Slankamen

SpisakA�objekata za koje je uraA�en GlavniA�projekat u periodu od 2004A�a�� 2014 godine :

Individualni stambeni i poslovni objekti
 1. Stambeni – P+0, RistiA� Aleksandar, Novi Karlovci
 2. PomoA�ni – P+0, KujundA?iA� Zdravko, InA�ija
 3. PomoA�ni – P+0, StankoviA� Milan, InA�ija
 4. Stambeni – P+Pk, MiljanoviA� Stevo, BeA?ka
 5. Stambeno-poslovni – P+Pk, VukaA?inoviA� Zlatan, Novi Slankamen
 6. Stambeno-poslovni – Po+P+1, IkoniA� Velimir, Novi Karlovci
 7. Poslovni – proA?irenje i adaptacija, BaniA� Milorad, InA�ija
 8. Stambeni – Po+P+1, NikoliA� Miroslav i Svetlana, InA�ija
 9. Stambeno-poslovni – P+Pk, VuA?ureviA� Milan i Ljilja, InA�ija
 10. Stambeno-poslovni – Po+P+Pk, RakiA� Milo, InA�ija
 11. Stambeno-poslovni – P+Pk, DabiA� Voja i Ljubica, BeA?ka
 12. Poslovni – P+0, TopiA� Nedeljko, BeA?ka
 13. Stambeni – Po+P+Pk, KaliniA� NebojA?a, InA�ija
 14. Poslovni – P+1, NjeA?iA� Milan, InA�ija
 15. Stambeni – P+Pk, RajaA?iA� Milan, Ljukovo
 16. Poslovni – Po+P+Pk, Pokret Gorana, InA�ija
 17. Stambeni – Po+P, MilivojeviA� A?eljko, InA�ija
 18. Stambeni – Po+P, Zdjelar Nada i Dalibor, InA�ija
 19. Dogradnja stambeno-poslovnog objekta, PoA?muga Ljubica, InA�ija
 20. Stambeni – Po+P, Grba Milan i Nada, InA�ija
 21. Stambeni – P+Pk, PopoviA� Milan, InA�ija
 22. Poslovni – P+0, LonA?ar Vera, BeA?ka
 23. Stambeni – Po+P, KovaA?eviA� Radosav, BeA?ka
 24. Rekonstrukcija i dogradnja stambenog objekta – P+Pk, PaA?iA� Milka, InA�ija
 25. Stambeni – P+Pk, Krmar Mirko, Ljukovo
 26. Dogradnja stambenog objekta sa nadogradnjom potkrovlja, FilipoviA� Franjo, InA�ija
 27. Poslovni – pretvaranje dela stambenog objekta u poslovni prostor, Vasilevski Branko, InA�ija
 28. Stambeni – P+0, A�urA?in Branislav, Vojka
 29. Pretvaranje dela stambenog objekta u poslovni prostor, DOO “AD KOMERC”, InA�ija
 30. Stambeni – P+0, RistiA� Aleksandar, Novi Karlovci
 31. Stambeni – P+1, GogiA� Mile, InA�ija
 32. Poslovni – P+0, A?aniA? Dragica, InA�ija
 33. Poslovni – P+0, Poljanac Milica i A?okiA� Milena, InA�ija
 34. KuA�a za odmor – Po+P+Pk, PeriA� Radivoj i Vesna, A?abljak
 35. Stambena zgrada – P+1, ulaz I, stan 2, ZirojeviA� A?ivojin i A?iA?a Branka, InA�ija
 36. Stambeni – P+0, ArseniA� Stevan, Grgeteg
 37. Stambeni – Po+P, MandiA� Mirela, InA�ija
 38. Stambeni – P+1, PopoviA� Nikola, InA�ija
 39. Stambeni – P+1, OgnjanoviA� Velibor, InA�ija
 40. Stambeni – P+1, Pretvaranje tavanskog prostora u stambeni, OgnjanoviA� Velibor, InA�ija
 41. Stambeno-poslovni – P+Pk, RistiA?eviA� Novka, InA�ija
 42. Poslovni – P+0, TodoroviA� Sanja, InA�ija
 43. Stambeno – Po+P+Pk, Poslovni – P+0, LonA?ar SneA?ana i Kurjega A?uro, InA�ija
 44. Rekonstrukcija stambenog objekta – P+0, LekiA� NebojA?a, InA�ija
 45. Ukrajinska crkva – sanacija postojeA�eg zvonika, Ukrajinska parohija, InA�ija
 46. Stambeni – P+1 a�� Dogradnja stambenog objekta sa nadogradnjom sprata, MarA?etiA� DuA?an, InA�ija
 47. Poslovni – P+Pk, DOO “ZAM” , InA�ija
 48. Stambeni – Po+P+Pk, Dogradnja potkrovlja, Zdjelar Nada i Dalibor, InA�ija
 49. Dogradnja prizemnog dela stambenog objekta, KotrljanoviA� Olivera i Miro, InA�ija
 50. Poslovni – Po+P, Pretvaranje dela stambenog objekta u poslovni prostor, SaviA� Milutin i Gordana, InA�ija
 51. Stambeni – P+Pk, GoluboviA� Gordana, BeA?ka
 52. Stambeni – P+1, Pretvaranje dela stambenog objekta u poslovni prostor, RodiA� Mara, InA�ija
 53. Stambeni – Po+P+Pk, JezerkiA� Ivan, BeA?ka
 54. Pretvaranje dela stambeog objekta u poslovni prostor, VojnoviA� A?ivko, InA�ija
 55. PorodiA?no-stambeno-poslovni a�� Po+P+1+Pk, A�arac Koviljka i Dragan, InA�ija
 56. Dogradnja ekonomskog objekta, Vasilije RadoviA�, Novi Karlovci
 57. Gasna instalacija, JP “IN GAS” , InA�ija
 58. Stambeno-poslovni – Po+P+2+Pk+vPK, Doveden Vera, InA�ija
 59. Stambeni – P+1, JoviA� Miodrag i Natalija, InA�ija
 60. Stambeni – P+0, A?anadi Igor i Danijela, InA�ija
 61. Poslovni – Rekonstrukcija poslovnog prostora i pretvaranje u lokale, AD “UKUS” , InA�ija
 62. Adaptacija – za predA?kolsku ustanovu, OpA?tinska uprava, KrA?edin
 63. Adaptacija postojeA�eg prostora, OA� “Dr. A?orA�e NatoA?eviA�” , Novi Slankamen
 64. Stambeni – P+0, VojnoviA� Branislava, InA�ija
 65. Stambeni – Po+P+Pk, A�ojanoviA� Branko, InA�ija
 66. Stambeni – P+0, RadivojeviA� MomA?ilo i Kosa, InA�ija
 67. Stambeni – P+Pk, GrbiA� Rajko, InA�ija
 68. Sportska hala – Vp, P+1, Su+P+1, A?okiA� Matilda, Novi Sad
 69. Poslovni – P+Pk, AD “GRADITELJ” , InA�ija
 70. Stambeno-poslovni – Po+P+3+Pk, AD “GRADITELJ” , InA�ija
 71. Stambeni – P+1, MijatoviA� Drago, InA�ija
 72. Dom Kulture a�� adaptacija, Direkcija za izgradnju opA?tine InA�ija, Novi Karlovci
 73. Stambeno-poslovni – P+1, Pop Jaroslav i Vesna, Stara Pazova
 74. Stambeni – P+Pk, MirkoviA� Jovo, SlankamenaA?ki Vinogradi
 75. Stambeni – P+0, MatijeviA� Goran i Aleksandra, InA�ija
 76. Stambeni – P+1, DobriA� Ljuban, InA�ija
 77. Adaptacija za predA?kolsku ustanovu, OA� “Branko RadiA?eviA�” , Maradik
 78. Poslovni – P+0, Komazec Svetozar i Svetlana, InA�ija
 79. Stambeni – Po+P a�� Rekonstrukcija porodiA?nog stambenog objekta, MilivojeviA� MiloA?, InA�ija
 80. Stambeni – Po+P+Pk, DmitroviA� Mirko i Zoran, InA�ija
 81. Stambeni – Po+P+Pk, GogiA� Goran, InA�ija
 82. Stambeni – Po+P+Pk, GogiA� Slobodan, InA�ija
 83. Poslovni – P+0 – Vagarska kuA�ica, OpaA?iA� Sava, Novi Karlovci
 84. Sanacija – Projekat konstrukcije, AD “TEMPO COMPANY” , Novi Beograd
 85. Dogradnja porodiA?nog stambeno-poslovnog objekta – Po+P, Precep Vladimir, InA�ija
 86. Stambeni – P+0, MilenkoviA� Milan, InA�ija
 87. Stambeni – P+1, NiA�in Biljana, BeA?ka
 88. Stambeno-poslovni – Po+P+3+Pk, Projekat ViK, AD “GRADITELJ” , InA�ija
 89. Stambeni – Po+P+Pk, A�inik Radivoj, BeA?ka
 90. Stambeni – Po+P – KuA�a za odmor, ImA?iragiA� A?orA�e, BeA?ka
 91. PomoA�ni – Po+P, MiloA?eviA� MiloA? i Zoran, InA�ija
 92. Stambeno-poslovni – P+1, PanteliA� Dragica, InA�ija
 93. ViA?eporodiA?ni Stambeno-poslovni – A�Po+P+4, A�arac Dragan, InA�ija
 94. Stambeni – Po+P+Pk, Golub Mirko i Milenka, Sremski Karlovci
 95. Stambeno-poslovni – P+1, DOO “ZAM” , InA�ija
 96. Stambeni – Po+P, Grba Nada, InA�ija
 97. Stambeni – Po+P+Pk, IvaniA?eviA� Petar, InA�ija
 98. Stambeni – P+Pk, SaviA� LjubiA?a, InA�ija
 99. Poslovni – Hala, Radionica – Su+P, “NS COPEX” Novi Sad, KruA?edol
 100. Stambeni – P+Pk, Trkulja Ljubomir, InA�ija
 101. Stambeni – Po+P+1 – objekat 1, MiloA?eviA� RadiA?a, A?ortanovci
 102. Stambeni – Po+P+1 – objekat 2, MiloA?eviA� RadiA?a, A?ortanovci
 103. Hidrantska mreA?a – izgradnja magacinskog prostora, DOO “PAPIRLEND” , InA�ija
 104. Stambeni – P+Pk, AgiA� Danijel i Vesna, InA�ija
 105. Stambeni – P+1, VorkapiA� SiniA?a i Ljiljana, InA�ija
 106. StambeniA�-A�P+Pk, A?okoviA� Predrag i Ljiljana, InA�ija
 107. Stambeno-poslovni – P+Pk, BoboA? Milka, InA�ija
 108. Stambeno-poslovni – P+0, BoboA? Milka, InA�ija
 109. Spoljno ureA�enje oko Doma Kulture, Mesna zajednica KrA?edin, KrA?edin
 110. Stambeni – Po+Su+P+1+Pk – Dogradnja terase u prizemlju lamele B, MomA?iloviA� A?eljka, InA�ija
 111. Poslovni – P+0 -A�Rekonstrukcija stambenog i pretvaranje u poslovni prostor, Sofilj Nenad, InA�ija
 112. Stambeno-poslovni – P+1, Rekonstrukcija i adaptacija stambenog dela, MaA�eA?iA� Mile i Mira, InA�ija
 113. Stambeno-poslovni – Po+P+1, A?uriA� Dragomir, InA�ija
 114. Stambeni – P+0 a�� Rekonstrukcija i dogradnja, Svilar Marica i Markov Miroslav, InA�ija
 115. PomoA�ni – P+0 – objekat 1, TomaA?eviA� Bojana, Novi Slankamen
 116. Stambeni – Po+P+1 – objekat 2, TomaA?eviA� Bojana, Novi Slankamen
 117. Stambeno-poslovni – P+0, MilovanoviA� Cvetan, Novi Slankamen
 118. Stambeni – P+0, LovriA� Gordana, InA�ija
 119. Stambeni – Po+P – KuA�a za odmor, DikiA� Jovan, BeA?ka
 120. Stambeni – Po+P, Rekonstrukcija i dogradnja, RaduloviA� DuA?an i Jaroslava, InA�ija
 121. Stambeni – Su+P – KuA�a za odmor, A?iviA� Jovan i Predrag, Stari Slankamen
 122. Stambeni – Su+P+Pk, RuA?iA?iA� Zdravko i Nela, KrA?edin
 123. Stambeni – P+0, Rekonstrukcija i dogradnja, RudiA� SaA?a, Novi Karlovci
 124. Stambeno – poslovni – Po+P, PeA?ut Zoran, Novi Slankamen
 125. Stambeni – P+0, KeA?iA� Nedeljko, KrA?edin
 126. PomoA�ni – P+0, KeA?iA� Nedeljko, KrA?edin
 127. Stambeni – P+0 – KuA�a za odmor, MilutinoviA� MiliA�, Stari Slankamen
 128. Zidana trfostanica 20(10)/0.4 kV, “ANGLER” D.O.O, Hrtkovci
 129. Proizvodna hala – P+1, P+0, Hala za proizvodnju peleta,A�”ANGLER” D.O.O, Hrtkovci
 130. Pumpa za TNG, Gas Teh, Torak
 131. Stambeni – Po+P+Pk, Dinov – A?ugaj Biljana, InA�ija
 132. Stambeni – P+0 -A�Dogradnja porodiA?nog stambenog objekta, KostiA� Radoslav, A?urA�evo
 133. Stambeni – Po+P+Pk i Poslovni – P+Pk, A�iriA� SiniA?a, Novi Karlovci
 134. Stambeni – P+0, KukiA� DuA?an i Ljiljana, InA�ija
 135. Stambeno-poslovni – P+2, Adaptacija i pretvaranje dela stambenog u poslovni, PaA?iA� Milan, InA�ija
 136. Stambeni – P+0, Rakas Vlado, Ljukovo
 137. Stambeni – P+Pk, KneA?eviA� Milena, InA�ija
 138. Stambeno-poslovni – P+1+Pk, DOO “ZAM” , InA�ija
 139. Stambeni – Su+P, Bogovac Ilija i Dragana, InA�ija
 140. Stambeni – P+1, Bogovac Ilija i Dragana, InA�ija
 141. Proizvodna hala – P+1, P+0, SZR “Dunav-Plast”, InA�ija
 142. Stambeni – Po+P+1+Pk, KvrA?iA� Vida, InA�ija
 143. Stambeni – P+0, RanisavljeviA� Obrad, Sremski Mihaljevci
 144. Stambeni – P+0, GvojiA� Goran, InA�ija
 145. Magacin II – P+0, “PAPIRLEND” DOO, InA�ija
 146. Stambeni – P+Pk, Bokun Nikola, InA�ija
 147. Stambeni – Po+P+Pk, VukeliA� Mara, InA�ija
 148. Stambeni – Po+P+Pk, A�krbiA� Stevan, InA�ija
 149. Stambeni – P+0 – KuA�a za odmor, JankoviA� Zvezdana, Stari Slankamen
 150. Poslovni – P+3, Sanacija i dogradnja krova, UdruA?enje zanatlija, InA�ija
 151. Stambeno-poslovni – P+1, StojanoviA� Ivica, BeA?ka
 152. StambeniA�- Su+P – KuA�a za odmor, JovanoviA� Valerija, A?ortanovci