Reference

Spisak objekata za koje je urađen statički proračun u periodu od 1998 – 2003 godine :

Stambene zgrade
 1. Blok 26 – lamela 5 i 6 , P+4+Pk , Inđija
 2. Blok 43 – 2 lamele , P+2+Pk , Inđija
 3. Blok 45 – lamela 1,2 i 3 , P+2+Pk , Inđija
Industrijski i privredni objekti
 1. Industrijska hala – Janković Jova , N. Pazova
 2. Industrijska hala – DOO ”Unimont” , Inđija
 3. Industrijska hala – ” UNA” Zorčić , Nova Pazova
 4. Hala – ” Magacin građe i pločastog materijala” Tepšić M., Nova Pazova
 5. Dogradnja učionice u OŠ ”PINKI” , Stara Pazova
 6. Kotlarnica u ŠOiSO ”Anton Skala” , Stara Pazova
 7. Dogradnja etaže u OŠ ”PINKI” , Stara Pazova
 8. ”Sigo” Magacinski prostor , Krnješevci
 9. Industrijska hala – Mikavica Vidoje , Nova Pazova
 10. Dogradnja sprata i krova u OŠ ”Petar Kočić” , Inđija
 11. ”Sokolski dom” , Adaptacija i rekonstrukcija , Inđija
 12. Industrijska hala – Vuković – Zeković , Vojka
 13. Poslovni objekat I i II , Nova Pazova
 14. Garaže – DVD Novi Banovci
 15. Industrijska hala – Zorčić Mićo , Nova Pazova
 16. ”Farma za odgoj i eksploataciju koza” , Inđija
Individualni stambeni i poslovni objekti
 1. Stijaković Slavko , Beograd
 2. Janić Vlada , Batajnica
 3. Petrović Dušan , Stara Pazova
 4. Moldovanović Vladimir , Stari Banovci
 5. Gašparović Stipan i Branka , Golubinci
 6. Tukelić Slobodan , Stara Pazova
 7. Nikolin Dimitrije , Vojka
 8. Tovarlaža Pero , Nova Pazova
 9. Danko Ivan , Golubinci
 10. Mitrović Branko , Batajnica
 11. Paripović Slavko , Novi Banovci
 12. Štrbac Milan , Golubinci
 13. Milovanović Marjan , Novi Banovci
 14. Manojlović Voja , Stari Banovci
 15. Zorić Gordana , Stara Pazova
 16. Mikić Predrag , Vojka
 17. Kovačević – Šupić , Nova Pazova
 18. Trajković Katarina , Beograd
 19. Simić Radovan , Surduk
 20. Čolić Dušan , Novi Banovci
 21. Lešćan Šimon , Stara Pazova
 22. Beljić Miodrag , Stara Pazova
 23. Preočanin Veljko , Novi Banovci
 24. Marković Miro , Stari Banovci
 25. Ljubinković Živko , Golubinci
 26. Kovač Miodrag , Inđija
 27. Vuković – Zeković , Vojka
 28. Bubić Miroslav , Golubinci
 29. Zukanović Dušanka , Stara Pazova
 30. Stepanović M., Stari Banovci
 31. Kozarski Dušan , Stari Banovci
 32. Kopanja Ilija , Stara Pazova
 33. Grujić Dušan , Nova Pazova
 34. Đukić Predrag , Nova Pazova
 35. Pandurović Zdravko , Stara Pazova
 36. Tešić Zdravko , Novi Slankamen
 37. Cekić Mirjana , Stara Pazova
 38. Živanović Radoslav , Golubinci
 39. Stanišić Gordana , Stara Pazova
 40. Đuričić Rista , Novi Karlovci
 41. Radujko Mirko , Novi Banovci
 42. Zemla Koviljka , Stari Ledinci
 43. Uzelac Milorad , Golubinci
 44. Damjanac Mladen , Inđija
 45. Cekić Miroslav , Stara Pazova
 46. Pećanac Drago , Inđija
 47. Mihajlović Branka , Surduk
 48. Milovanović Dragan , Vojka
 49. Muminović M , Stari Banovci
 50. Ljubinković Goran , Golubinci
 51. Stanković Milorad , Golubinci
 52. Čanji Katarina , Stara Pazova
 53. Mitrić Đorđe , Nova Pazova
 54. Tarlać Zdravko , Vojka
 55. Đurčik Juraj , Stara Pazova
 56. Popović Milorad , Golubinci
 57. Nikolčić Đuja , Nova Pazova
 58. Popović Miroslav , Novi Banovci
 59. Gromilić Aziz , Nova Pazova
 60. Dragutinović Stevo , Stari Banovci
 61. Rajković Lidija , Nova Pazova
 62. Rosić Nikola , Stari Banovci
 63. Nešković Milka , Stari Banovci
 64. Rujević Robert , Stari Banovci
 65. Munđa Gojko , Nova Pazova
 66. Glumac Boris , Novi Banovci
 67. Radović , Nova Pazova
 68. Kovačević Nedeljko , Novi Banovci
 69. Remert Mirko , Nova Pazova
 70. Jovišić Nenad , Stara Pazova
Vršenje nadzora
 1. Blok 26 – lamela 5 i 6 , P+4+Pk , Inđija
 2. Čelični gasovod – Krčedin – Novi Slankamen – Stari Slankamen

Spisak objekata za koje je urađen Glavni projekat u periodu od 2004 – 2014 godine :

Individualni stambeni i poslovni objekti
 1. Stambeni – P+0, Ristić Aleksandar, Novi Karlovci
 2. Pomoćni – P+0, Kujundžić Zdravko, Inđija
 3. Pomoćni – P+0, Stanković Milan, Inđija
 4. Stambeni – P+Pk, Miljanović Stevo, Beška
 5. Stambeno-poslovni – P+Pk, Vukašinović Zlatan, Novi Slankamen
 6. Stambeno-poslovni – Po+P+1, Ikonić Velimir, Novi Karlovci
 7. Poslovni – proširenje i adaptacija, Banić Milorad, Inđija
 8. Stambeni – Po+P+1, Nikolić Miroslav i Svetlana, Inđija
 9. Stambeno-poslovni – P+Pk, Vučurević Milan i Ljilja, Inđija
 10. Stambeno-poslovni – Po+P+Pk, Rakić Milo, Inđija
 11. Stambeno-poslovni – P+Pk, Dabić Voja i Ljubica, Beška
 12. Poslovni – P+0, Topić Nedeljko, Beška
 13. Stambeni – Po+P+Pk, Kalinić Nebojša, Inđija
 14. Poslovni – P+1, Nježić Milan, Inđija
 15. Stambeni – P+Pk, Rajačić Milan, Ljukovo
 16. Poslovni – Po+P+Pk, Pokret Gorana, Inđija
 17. Stambeni – Po+P, Milivojević Željko, Inđija
 18. Stambeni – Po+P, Zdjelar Nada i Dalibor, Inđija
 19. Dogradnja stambeno-poslovnog objekta, Pošmuga Ljubica, Inđija
 20. Stambeni – Po+P, Grba Milan i Nada, Inđija
 21. Stambeni – P+Pk, Popović Milan, Inđija
 22. Poslovni – P+0, Lončar Vera, Beška
 23. Stambeni – Po+P, Kovačević Radosav, Beška
 24. Rekonstrukcija i dogradnja stambenog objekta – P+Pk, Pašić Milka, Inđija
 25. Stambeni – P+Pk, Krmar Mirko, Ljukovo
 26. Dogradnja stambenog objekta sa nadogradnjom potkrovlja, Filipović Franjo, Inđija
 27. Poslovni – pretvaranje dela stambenog objekta u poslovni prostor, Vasilevski Branko, Inđija
 28. Stambeni – P+0, Ćurčin Branislav, Vojka
 29. Pretvaranje dela stambenog objekta u poslovni prostor, DOO “AD KOMERC”, Inđija
 30. Stambeni – P+0, Ristić Aleksandar, Novi Karlovci
 31. Stambeni – P+1, Gogić Mile, Inđija
 32. Poslovni – P+0, Đaniš Dragica, Inđija
 33. Poslovni – P+0, Poljanac Milica i Đokić Milena, Inđija
 34. Kuća za odmor – Po+P+Pk, Perić Radivoj i Vesna, Žabljak
 35. Stambena zgrada – P+1, ulaz I, stan 2, Zirojević Živojin i Čiča Branka, Inđija
 36. Stambeni – P+0, Arsenić Stevan, Grgeteg
 37. Stambeni – Po+P, Mandić Mirela, Inđija
 38. Stambeni – P+1, Popović Nikola, Inđija
 39. Stambeni – P+1, Ognjanović Velibor, Inđija
 40. Stambeni – P+1, Pretvaranje tavanskog prostora u stambeni, Ognjanović Velibor, Inđija
 41. Stambeno-poslovni – P+Pk, Rističević Novka, Inđija
 42. Poslovni – P+0, Todorović Sanja, Inđija
 43. Stambeno – Po+P+Pk, Poslovni – P+0, Lončar Snežana i Kurjega Đuro, Inđija
 44. Rekonstrukcija stambenog objekta – P+0, Lekić Nebojša, Inđija
 45. Ukrajinska crkva – sanacija postojećeg zvonika, Ukrajinska parohija, Inđija
 46. Stambeni – P+1 – Dogradnja stambenog objekta sa nadogradnjom sprata, Marčetić Dušan, Inđija
 47. Poslovni – P+Pk, DOO “ZAM” , Inđija
 48. Stambeni – Po+P+Pk, Dogradnja potkrovlja, Zdjelar Nada i Dalibor, Inđija
 49. Dogradnja prizemnog dela stambenog objekta, Kotrljanović Olivera i Miro, Inđija
 50. Poslovni – Po+P, Pretvaranje dela stambenog objekta u poslovni prostor, Savić Milutin i Gordana, Inđija
 51. Stambeni – P+Pk, Golubović Gordana, Beška
 52. Stambeni – P+1, Pretvaranje dela stambenog objekta u poslovni prostor, Rodić Mara, Inđija
 53. Stambeni – Po+P+Pk, Jezerkić Ivan, Beška
 54. Pretvaranje dela stambeog objekta u poslovni prostor, Vojnović Živko, Inđija
 55. Porodično-stambeno-poslovni – Po+P+1+Pk, Šarac Koviljka i Dragan, Inđija
 56. Dogradnja ekonomskog objekta, Vasilije Radović, Novi Karlovci
 57. Gasna instalacija, JP “IN GAS” , Inđija
 58. Stambeno-poslovni – Po+P+2+Pk+vPK, Doveden Vera, Inđija
 59. Stambeni – P+1, Jović Miodrag i Natalija, Inđija
 60. Stambeni – P+0, Čanadi Igor i Danijela, Inđija
 61. Poslovni – Rekonstrukcija poslovnog prostora i pretvaranje u lokale, AD “UKUS” , Inđija
 62. Adaptacija – za predškolsku ustanovu, Opštinska uprava, Krčedin
 63. Adaptacija postojećeg prostora, OŠ “Dr. Đorđe Natošević” , Novi Slankamen
 64. Stambeni – P+0, Vojnović Branislava, Inđija
 65. Stambeni – Po+P+Pk, Ćojanović Branko, Inđija
 66. Stambeni – P+0, Radivojević Momčilo i Kosa, Inđija
 67. Stambeni – P+Pk, Grbić Rajko, Inđija
 68. Sportska hala – Vp, P+1, Su+P+1, Đokić Matilda, Novi Sad
 69. Poslovni – P+Pk, AD “GRADITELJ” , Inđija
 70. Stambeno-poslovni – Po+P+3+Pk, AD “GRADITELJ” , Inđija
 71. Stambeni – P+1, Mijatović Drago, Inđija
 72. Dom Kulture – adaptacija, Direkcija za izgradnju opštine Inđija, Novi Karlovci
 73. Stambeno-poslovni – P+1, Pop Jaroslav i Vesna, Stara Pazova
 74. Stambeni – P+Pk, Mirković Jovo, Slankamenački Vinogradi
 75. Stambeni – P+0, Matijević Goran i Aleksandra, Inđija
 76. Stambeni – P+1, Dobrić Ljuban, Inđija
 77. Adaptacija za predškolsku ustanovu, OŠ “Branko Radičević” , Maradik
 78. Poslovni – P+0, Komazec Svetozar i Svetlana, Inđija
 79. Stambeni – Po+P – Rekonstrukcija porodičnog stambenog objekta, Milivojević Miloš, Inđija
 80. Stambeni – Po+P+Pk, Dmitrović Mirko i Zoran, Inđija
 81. Stambeni – Po+P+Pk, Gogić Goran, Inđija
 82. Stambeni – Po+P+Pk, Gogić Slobodan, Inđija
 83. Poslovni – P+0 – Vagarska kućica, Opačić Sava, Novi Karlovci
 84. Sanacija – Projekat konstrukcije, AD “TEMPO COMPANY” , Novi Beograd
 85. Dogradnja porodičnog stambeno-poslovnog objekta – Po+P, Precep Vladimir, Inđija
 86. Stambeni – P+0, Milenković Milan, Inđija
 87. Stambeni – P+1, Nićin Biljana, Beška
 88. Stambeno-poslovni – Po+P+3+Pk, Projekat ViK, AD “GRADITELJ” , Inđija
 89. Stambeni – Po+P+Pk, Šinik Radivoj, Beška
 90. Stambeni – Po+P – Kuća za odmor, Imširagić Đorđe, Beška
 91. Pomoćni – Po+P, Milošević Miloš i Zoran, Inđija
 92. Stambeno-poslovni – P+1, Pantelić Dragica, Inđija
 93. Višeporodični Stambeno-poslovni –  Po+P+4, Šarac Dragan, Inđija
 94. Stambeni – Po+P+Pk, Golub Mirko i Milenka, Sremski Karlovci
 95. Stambeno-poslovni – P+1, DOO “ZAM” , Inđija
 96. Stambeni – Po+P, Grba Nada, Inđija
 97. Stambeni – Po+P+Pk, Ivanišević Petar, Inđija
 98. Stambeni – P+Pk, Savić Ljubiša, Inđija
 99. Poslovni – Hala, Radionica – Su+P, “NS COPEX” Novi Sad, Krušedol
 100. Stambeni – P+Pk, Trkulja Ljubomir, Inđija
 101. Stambeni – Po+P+1 – objekat 1, Milošević Radiša, Čortanovci
 102. Stambeni – Po+P+1 – objekat 2, Milošević Radiša, Čortanovci
 103. Hidrantska mreža – izgradnja magacinskog prostora, DOO “PAPIRLEND” , Inđija
 104. Stambeni – P+Pk, Agić Danijel i Vesna, Inđija
 105. Stambeni – P+1, Vorkapić Siniša i Ljiljana, Inđija
 106. Stambeni – P+Pk, Đoković Predrag i Ljiljana, Inđija
 107. Stambeno-poslovni – P+Pk, Boboš Milka, Inđija
 108. Stambeno-poslovni – P+0, Boboš Milka, Inđija
 109. Spoljno uređenje oko Doma Kulture, Mesna zajednica Krčedin, Krčedin
 110. Stambeni – Po+Su+P+1+Pk – Dogradnja terase u prizemlju lamele B, Momčilović Željka, Inđija
 111. Poslovni – P+0 – Rekonstrukcija stambenog i pretvaranje u poslovni prostor, Sofilj Nenad, Inđija
 112. Stambeno-poslovni – P+1, Rekonstrukcija i adaptacija stambenog dela, Maćešić Mile i Mira, Inđija
 113. Stambeno-poslovni – Po+P+1, Đurić Dragomir, Inđija
 114. Stambeni – P+0 – Rekonstrukcija i dogradnja, Svilar Marica i Markov Miroslav, Inđija
 115. Pomoćni – P+0 – objekat 1, Tomašević Bojana, Novi Slankamen
 116. Stambeni – Po+P+1 – objekat 2, Tomašević Bojana, Novi Slankamen
 117. Stambeno-poslovni – P+0, Milovanović Cvetan, Novi Slankamen
 118. Stambeni – P+0, Lovrić Gordana, Inđija
 119. Stambeni – Po+P – Kuća za odmor, Dikić Jovan, Beška
 120. Stambeni – Po+P, Rekonstrukcija i dogradnja, Radulović Dušan i Jaroslava, Inđija
 121. Stambeni – Su+P – Kuća za odmor, Živić Jovan i Predrag, Stari Slankamen
 122. Stambeni – Su+P+Pk, Ružičić Zdravko i Nela, Krčedin
 123. Stambeni – P+0, Rekonstrukcija i dogradnja, Rudić Saša, Novi Karlovci
 124. Stambeno – poslovni – Po+P, Pešut Zoran, Novi Slankamen
 125. Stambeni – P+0, Kečić Nedeljko, Krčedin
 126. Pomoćni – P+0, Kečić Nedeljko, Krčedin
 127. Stambeni – P+0 – Kuća za odmor, Milutinović Milić, Stari Slankamen
 128. Zidana trfostanica 20(10)/0.4 kV, “ANGLER” D.O.O, Hrtkovci
 129. Proizvodna hala – P+1, P+0, Hala za proizvodnju peleta, “ANGLER” D.O.O, Hrtkovci
 130. Pumpa za TNG, Gas Teh, Torak
 131. Stambeni – Po+P+Pk, Dinov – Žugaj Biljana, Inđija
 132. Stambeni – P+0 – Dogradnja porodičnog stambenog objekta, Kostić Radoslav, Đurđevo
 133. Stambeni – Po+P+Pk i Poslovni – P+Pk, Ćirić Siniša, Novi Karlovci
 134. Stambeni – P+0, Kukić Dušan i Ljiljana, Inđija
 135. Stambeno-poslovni – P+2, Adaptacija i pretvaranje dela stambenog u poslovni, Pašić Milan, Inđija
 136. Stambeni – P+0, Rakas Vlado, Ljukovo
 137. Stambeni – P+Pk, Knežević Milena, Inđija
 138. Stambeno-poslovni – P+1+Pk, DOO “ZAM” , Inđija
 139. Stambeni – Su+P, Bogovac Ilija i Dragana, Inđija
 140. Stambeni – P+1, Bogovac Ilija i Dragana, Inđija
 141. Proizvodna hala – P+1, P+0, SZR “Dunav-Plast”, Inđija
 142. Stambeni – Po+P+1+Pk, Kvržić Vida, Inđija
 143. Stambeni – P+0, Ranisavljević Obrad, Sremski Mihaljevci
 144. Stambeni – P+0, Gvojić Goran, Inđija
 145. Magacin II – P+0, “PAPIRLEND” DOO, Inđija
 146. Stambeni – P+Pk, Bokun Nikola, Inđija
 147. Stambeni – Po+P+Pk, Vukelić Mara, Inđija
 148. Stambeni – Po+P+Pk, Škrbić Stevan, Inđija
 149. Stambeni – P+0 – Kuća za odmor, Janković Zvezdana, Stari Slankamen
 150. Poslovni – P+3, Sanacija i dogradnja krova, Udruženje zanatlija, Inđija
 151. Stambeno-poslovni – P+1, Stojanović Ivica, Beška
 152. Stambeni – Su+P – Kuća za odmor, Jovanović Valerija, Čortanovci