Reference

SpisakAi??objekata za koje je uraAi??en statiA?ki proraA?unAi??u periodu od 1998 ai??i?? 2003 godine :

Stambene zgrade
 1. Blok 26 ai??i??Ai??lamela 5 i 6 , P+4+Pk , InAi??ija
 2. Blok 43 ai??i?? 2 lamele , P+2+Pk , InAi??ija
 3. Blok 45 ai??i?? lamela 1,2 i 3 , P+2+Pk , InAi??ija
Industrijski i privredni objekti
 1. Industrijska hala ai??i?? JankoviAi?? Jova , N. Pazova
 2. Industrijska hala ai??i?? DOO ”Unimont” , InAi??ija
 3. Industrijska hala ai??i?? ” UNA” ZorA?iAi?? , Nova Pazova
 4. Hala ai??i?? ” Magacin graAi??e i ploA?astog materijala” TepA?iAi?? M., Nova Pazova
 5. Dogradnja uA?ionice u OAi?? ”PINKI” ,Ai??Stara Pazova
 6. Kotlarnica u Ai??OiSO ”Anton Skala” , Stara Pazova
 7. Dogradnja etaA?e u OAi?? ”PINKI” ,Ai??Stara Pazova
 8. ”Sigo” Magacinski prostor , KrnjeA?evci
 9. Industrijska hala ai??i?? Mikavica Vidoje , Nova Pazova
 10. Dogradnja sprata i krova u OAi?? ”Petar KoA?iAi??” ,Ai??InAi??ija
 11. ”Sokolski dom” , Adaptacija i rekonstrukcija , InAi??ija
 12. Industrijska hala ai??i?? VukoviAi?? – ZekoviAi?? , Vojka
 13. Poslovni objekat I i II , Nova Pazova
 14. GaraA?e ai??i?? DVD Novi Banovci
 15. Industrijska hala ai??i?? ZorA?iAi?? MiAi??o , Nova Pazova
 16. ”Farma za odgoj i eksploataciju koza” , InAi??ija
Individualni stambeni i poslovni objekti
 1. StijakoviAi?? Slavko , Beograd
 2. JaniAi?? Vlada , Batajnica
 3. PetroviAi?? DuA?an , Stara Pazova
 4. MoldovanoviAi?? Vladimir , Stari Banovci
 5. GaA?paroviAi?? Stipan i Branka , Golubinci
 6. TukeliAi?? Slobodan , Stara Pazova
 7. Nikolin Dimitrije , Vojka
 8. TovarlaA?a Pero , Nova Pazova
 9. Danko Ivan , Golubinci
 10. MitroviAi?? Branko , Batajnica
 11. ParipoviAi?? Slavko , Novi Banovci
 12. Ai??trbac Milan , Golubinci
 13. MilovanoviAi?? Marjan , Novi Banovci
 14. ManojloviAi?? Voja , Stari Banovci
 15. ZoriAi?? Gordana , Stara Pazova
 16. MikiAi?? Predrag , Vojka
 17. KovaA?eviAi?? – Ai??upiAi?? , Nova Pazova
 18. TrajkoviAi?? Katarina , Beograd
 19. SimiAi?? Radovan , Surduk
 20. A?oliAi?? DuA?an , Novi Banovci
 21. LeA?Ai??an Ai??imon , Stara Pazova
 22. BeljiAi?? Miodrag , Stara Pazova
 23. PreoA?anin Veljko , Novi Banovci
 24. MarkoviAi?? Miro , Stari Banovci
 25. LjubinkoviAi?? A?ivko , Golubinci
 26. KovaA? Miodrag , InAi??ija
 27. VukoviAi?? – ZekoviAi?? , Vojka
 28. BubiAi?? Miroslav , Golubinci
 29. ZukanoviAi?? DuA?anka , Stara Pazova
 30. StepanoviAi?? M., Stari Banovci
 31. Kozarski DuA?an , Stari Banovci
 32. Kopanja Ilija , Stara Pazova
 33. GrujiAi?? DuA?an , Nova Pazova
 34. A?ukiAi?? Predrag , Nova Pazova
 35. PanduroviAi?? Zdravko , Stara Pazova
 36. TeA?iAi?? Zdravko , Novi Slankamen
 37. CekiAi?? Mirjana , Stara Pazova
 38. A?ivanoviAi?? Radoslav , Golubinci
 39. StaniA?iAi?? Gordana , Stara Pazova
 40. A?uriA?iAi?? Rista , Novi Karlovci
 41. Radujko Mirko , Novi Banovci
 42. Zemla Koviljka , Stari Ledinci
 43. Uzelac Milorad , Golubinci
 44. Damjanac Mladen , InAi??ija
 45. CekiAi?? Miroslav , Stara Pazova
 46. PeAi??anac Drago , InAi??ija
 47. MihajloviAi?? Branka , Surduk
 48. MilovanoviAi?? Dragan , Vojka
 49. MuminoviAi?? M , Stari Banovci
 50. LjubinkoviAi?? Goran , Golubinci
 51. StankoviAi?? Milorad , Golubinci
 52. A?anji Katarina , Stara Pazova
 53. MitriAi?? A?orAi??e , Nova Pazova
 54. TarlaAi?? Zdravko , Vojka
 55. A?urA?ik Juraj , Stara Pazova
 56. PopoviAi?? Milorad , Golubinci
 57. NikolA?iAi?? A?uja , Nova Pazova
 58. PopoviAi?? Miroslav , Novi Banovci
 59. GromiliAi?? Aziz , Nova Pazova
 60. DragutinoviAi?? Stevo , Stari Banovci
 61. RajkoviAi?? Lidija , Nova Pazova
 62. RosiAi?? Nikola , Stari Banovci
 63. NeA?koviAi?? Milka , Stari Banovci
 64. RujeviAi?? Robert , Stari Banovci
 65. MunAi??a Gojko , Nova Pazova
 66. Glumac Boris , Novi Banovci
 67. RadoviAi?? , Nova Pazova
 68. KovaA?eviAi?? Nedeljko , Novi Banovci
 69. Remert Mirko , Nova Pazova
 70. JoviA?iAi?? Nenad , Stara Pazova
VrA?enje nadzora
 1. Blok 26 ai??i?? lamela 5 i 6 , P+4+Pk , InAi??ija
 2. A?eliA?ni gasovod ai??i?? KrA?edin -Ai??Novi Slankamen -Ai??Stari Slankamen

SpisakAi??objekata za koje je uraAi??en GlavniAi??projekat u periodu od 2004Ai??ai??i?? 2014 godine :

Individualni stambeni i poslovni objekti
 1. Stambeni – P+0, RistiAi?? Aleksandar, Novi Karlovci
 2. PomoAi??ni – P+0, KujundA?iAi?? Zdravko, InAi??ija
 3. PomoAi??ni – P+0, StankoviAi?? Milan, InAi??ija
 4. Stambeni – P+Pk, MiljanoviAi?? Stevo, BeA?ka
 5. Stambeno-poslovni – P+Pk, VukaA?inoviAi?? Zlatan, Novi Slankamen
 6. Stambeno-poslovni – Po+P+1, IkoniAi?? Velimir, Novi Karlovci
 7. Poslovni – proA?irenje i adaptacija, BaniAi?? Milorad, InAi??ija
 8. Stambeni – Po+P+1, NikoliAi?? Miroslav i Svetlana, InAi??ija
 9. Stambeno-poslovni – P+Pk, VuA?ureviAi?? Milan i Ljilja, InAi??ija
 10. Stambeno-poslovni – Po+P+Pk, RakiAi?? Milo, InAi??ija
 11. Stambeno-poslovni – P+Pk, DabiAi?? Voja i Ljubica, BeA?ka
 12. Poslovni – P+0, TopiAi?? Nedeljko, BeA?ka
 13. Stambeni – Po+P+Pk, KaliniAi?? NebojA?a, InAi??ija
 14. Poslovni – P+1, NjeA?iAi?? Milan, InAi??ija
 15. Stambeni – P+Pk, RajaA?iAi?? Milan, Ljukovo
 16. Poslovni – Po+P+Pk, Pokret Gorana, InAi??ija
 17. Stambeni – Po+P, MilivojeviAi?? A?eljko, InAi??ija
 18. Stambeni – Po+P, Zdjelar Nada i Dalibor, InAi??ija
 19. Dogradnja stambeno-poslovnog objekta, PoA?muga Ljubica, InAi??ija
 20. Stambeni – Po+P, Grba Milan i Nada, InAi??ija
 21. Stambeni – P+Pk, PopoviAi?? Milan, InAi??ija
 22. Poslovni – P+0, LonA?ar Vera, BeA?ka
 23. Stambeni – Po+P, KovaA?eviAi?? Radosav, BeA?ka
 24. Rekonstrukcija i dogradnja stambenog objekta – P+Pk, PaA?iAi?? Milka, InAi??ija
 25. Stambeni – P+Pk, Krmar Mirko, Ljukovo
 26. Dogradnja stambenog objekta sa nadogradnjom potkrovlja, FilipoviAi?? Franjo, InAi??ija
 27. Poslovni – pretvaranje dela stambenog objekta u poslovni prostor, Vasilevski Branko, InAi??ija
 28. Stambeni – P+0, Ai??urA?in Branislav, Vojka
 29. Pretvaranje dela stambenog objekta u poslovni prostor, DOO “AD KOMERC”, InAi??ija
 30. Stambeni – P+0, RistiAi?? Aleksandar, Novi Karlovci
 31. Stambeni – P+1, GogiAi?? Mile, InAi??ija
 32. Poslovni – P+0, A?aniA? Dragica, InAi??ija
 33. Poslovni – P+0, Poljanac Milica i A?okiAi?? Milena, InAi??ija
 34. KuAi??a za odmor – Po+P+Pk, PeriAi?? Radivoj i Vesna, A?abljak
 35. Stambena zgrada – P+1, ulaz I, stan 2, ZirojeviAi?? A?ivojin i A?iA?a Branka, InAi??ija
 36. Stambeni – P+0, ArseniAi?? Stevan, Grgeteg
 37. Stambeni – Po+P, MandiAi?? Mirela, InAi??ija
 38. Stambeni – P+1, PopoviAi?? Nikola, InAi??ija
 39. Stambeni – P+1, OgnjanoviAi?? Velibor, InAi??ija
 40. Stambeni – P+1, Pretvaranje tavanskog prostora u stambeni, OgnjanoviAi?? Velibor, InAi??ija
 41. Stambeno-poslovni – P+Pk, RistiA?eviAi?? Novka, InAi??ija
 42. Poslovni – P+0, TodoroviAi?? Sanja, InAi??ija
 43. Stambeno – Po+P+Pk, Poslovni – P+0, LonA?ar SneA?ana i Kurjega A?uro, InAi??ija
 44. Rekonstrukcija stambenog objekta – P+0, LekiAi?? NebojA?a, InAi??ija
 45. Ukrajinska crkva – sanacija postojeAi??eg zvonika, Ukrajinska parohija, InAi??ija
 46. Stambeni – P+1 ai??i?? Dogradnja stambenog objekta sa nadogradnjom sprata, MarA?etiAi?? DuA?an, InAi??ija
 47. Poslovni – P+Pk, DOO “ZAM” , InAi??ija
 48. buy tadalafil, generic lioresal.

 49. Stambeni – Po+P+Pk, Dogradnja potkrovlja, Zdjelar Nada i Dalibor, InAi??ija
 50. Dogradnja prizemnog dela stambenog objekta, KotrljanoviAi?? Olivera i Miro, InAi??ija
 51. Poslovni – Po+P, Pretvaranje dela stambenog objekta u poslovni prostor, SaviAi?? Milutin i Gordana, InAi??ija
 52. Stambeni – P+Pk, GoluboviAi?? Gordana, BeA?ka
 53. Stambeni – P+1, Pretvaranje dela stambenog objekta u poslovni prostor, RodiAi?? Mara, InAi??ija
 54. Stambeni – Po+P+Pk, JezerkiAi?? Ivan, BeA?ka
 55. Pretvaranje dela stambeog objekta u poslovni prostor, VojnoviAi?? A?ivko, InAi??ija
 56. PorodiA?no-stambeno-poslovni ai??i?? Po+P+1+Pk, Ai??arac Koviljka i Dragan, InAi??ija
 57. Dogradnja ekonomskog objekta, Vasilije RadoviAi??, Novi Karlovci
 58. Gasna instalacija, JP “IN GAS” , InAi??ija
 59. Stambeno-poslovni – Po+P+2+Pk+vPK, Doveden Vera, InAi??ija
 60. Stambeni – P+1, JoviAi?? Miodrag i Natalija, InAi??ija
 61. Stambeni – P+0, A?anadi Igor i Danijela, InAi??ija
 62. Poslovni – Rekonstrukcija poslovnog prostora i pretvaranje u lokale, AD “UKUS” , InAi??ija
 63. Adaptacija – za predA?kolsku ustanovu, OpA?tinska uprava, KrA?edin
 64. Adaptacija postojeAi??eg prostora, OAi?? “Dr. A?orAi??e NatoA?eviAi??” , Novi Slankamen
 65. Stambeni – P+0, VojnoviAi?? Branislava, InAi??ija
 66. Stambeni – Po+P+Pk, Ai??ojanoviAi?? Branko, InAi??ija
 67. Stambeni – P+0, RadivojeviAi?? MomA?ilo i Kosa, InAi??ija
 68. Stambeni – P+Pk, GrbiAi?? Rajko, InAi??ija
 69. pch online.

 70. Sportska hala – Vp, P+1, Su+P+1, A?okiAi?? Matilda, Novi Sad
 71. cheap zoloft, cheap Zoloft.

 72. Poslovni – P+Pk, AD “GRADITELJ” , InAi??ija
 73. Stambeno-poslovni – Po+P+3+Pk, AD “GRADITELJ” , InAi??ija
 74. Stambeni – P+1, MijatoviAi?? Drago, InAi??ija
 75. Dom Kulture ai??i?? adaptacija, Direkcija za izgradnju opA?tine InAi??ija, Novi Karlovci
 76. Stambeno-poslovni – P+1, Pop Jaroslav i Vesna, Stara Pazova
 77. Stambeni – P+Pk, MirkoviAi?? Jovo, SlankamenaA?ki Vinogradi
 78. Stambeni – P+0, MatijeviAi?? Goran i Aleksandra, InAi??ija
 79. Stambeni – P+1, DobriAi?? Ljuban, InAi??ija
 80. Adaptacija za predA?kolsku ustanovu, OAi?? “Branko RadiA?eviAi??” , Maradik
 81. Poslovni – P+0, Komazec Svetozar i Svetlana, InAi??ija
 82. Stambeni – Po+P ai??i?? Rekonstrukcija porodiA?nog stambenog objekta, MilivojeviAi?? MiloA?, InAi??ija
 83. Stambeni – Po+P+Pk, DmitroviAi?? Mirko i Zoran, InAi??ija
 84. Stambeni – Po+P+Pk, GogiAi?? Goran, InAi??ija
 85. Stambeni – Po+P+Pk, GogiAi?? Slobodan, InAi??ija
 86. Poslovni – P+0 – Vagarska kuAi??ica, OpaA?iAi?? Sava, Novi Karlovci
 87. Sanacija – Projekat konstrukcije, AD “TEMPO COMPANY” , Novi Beograd
 88. Dogradnja porodiA?nog stambeno-poslovnog objekta – Po+P, Precep Vladimir, InAi??ija
 89. Stambeni – P+0, MilenkoviAi?? Milan, InAi??ija
 90. Stambeni – P+1, NiAi??in Biljana, BeA?ka
 91. Stambeno-poslovni – Po+P+3+Pk, Projekat ViK, AD “GRADITELJ” , InAi??ija
 92. Stambeni – Po+P+Pk, Ai??inik Radivoj, BeA?ka
 93. Stambeni – Po+P – KuAi??a za odmor, ImA?iragiAi?? A?orAi??e, BeA?ka
 94. PomoAi??ni – Po+P, MiloA?eviAi?? MiloA? i Zoran, InAi??ija
 95. Stambeno-poslovni – P+1, PanteliAi?? Dragica, InAi??ija
 96. ViA?eporodiA?ni Stambeno-poslovni – Ai??Po+P+4, Ai??arac Dragan, InAi??ija
 97. Stambeni – Po+P+Pk, Golub Mirko i Milenka, Sremski Karlovci
 98. Stambeno-poslovni – P+1, DOO “ZAM” , InAi??ija
 99. Stambeni – Po+P, Grba Nada, InAi??ija
 100. Stambeni – Po+P+Pk, IvaniA?eviAi?? Petar, InAi??ija
 101. Stambeni – P+Pk, SaviAi?? LjubiA?a, InAi??ija
 102. Poslovni – Hala, Radionica – Su+P, “NS COPEX” Novi Sad, KruA?edol
 103. Stambeni – P+Pk, Trkulja Ljubomir, InAi??ija
 104. Stambeni – Po+P+1 – objekat 1, MiloA?eviAi?? RadiA?a, A?ortanovci
 105. Stambeni – Po+P+1 – objekat 2, MiloA?eviAi?? RadiA?a, A?ortanovci
 106. Hidrantska mreA?a – izgradnja magacinskog prostora, DOO “PAPIRLEND” , InAi??ija
 107. Stambeni – P+Pk, AgiAi?? Danijel i Vesna, InAi??ija
 108. Stambeni – P+1, VorkapiAi?? SiniA?a i Ljiljana, InAi??ija
 109. StambeniAi??-Ai??P+Pk, A?okoviAi?? Predrag i Ljiljana, InAi??ija
 110. Stambeno-poslovni – P+Pk, BoboA? Milka, InAi??ija
 111. Stambeno-poslovni – P+0, BoboA? Milka, InAi??ija
 112. Spoljno ureAi??enje oko Doma Kulture, Mesna zajednica KrA?edin, KrA?edin
 113. Stambeni – Po+Su+P+1+Pk – Dogradnja terase u prizemlju lamele B, MomA?iloviAi?? A?eljka, InAi??ija
 114. Poslovni – P+0 -Ai??Rekonstrukcija stambenog i pretvaranje u poslovni prostor, Sofilj Nenad, InAi??ija
 115. Stambeno-poslovni – P+1, Rekonstrukcija i adaptacija stambenog dela, MaAi??eA?iAi?? Mile i Mira, InAi??ija
 116. Stambeno-poslovni – Po+P+1, A?uriAi?? Dragomir, InAi??ija
 117. Stambeni – P+0 ai??i?? Rekonstrukcija i dogradnja, Svilar Marica i Markov Miroslav, InAi??ija
 118. PomoAi??ni – P+0 – objekat 1, TomaA?eviAi?? Bojana, Novi Slankamen
 119. Stambeni – Po+P+1 – objekat 2, TomaA?eviAi?? Bojana, Novi Slankamen
 120. Stambeno-poslovni – P+0, MilovanoviAi?? Cvetan, Novi Slankamen
 121. Stambeni – P+0, LovriAi?? Gordana, InAi??ija
 122. Stambeni – Po+P – KuAi??a za odmor, DikiAi?? Jovan, BeA?ka
 123. Stambeni – Po+P, Rekonstrukcija i dogradnja, RaduloviAi?? DuA?an i Jaroslava, InAi??ija
 124. Stambeni – Su+P – KuAi??a za odmor, A?iviAi?? Jovan i Predrag, Stari Slankamen
 125. Stambeni – Su+P+Pk, RuA?iA?iAi?? Zdravko i Nela, KrA?edin
 126. Stambeni – P+0, Rekonstrukcija i dogradnja, RudiAi?? SaA?a, Novi Karlovci
 127. Stambeno – poslovni – Po+P, PeA?ut Zoran, Novi Slankamen
 128. Stambeni – P+0, KeA?iAi?? Nedeljko, KrA?edin
 129. PomoAi??ni – P+0, KeA?iAi?? Nedeljko, KrA?edin
 130. Stambeni – P+0 – KuAi??a za odmor, MilutinoviAi?? MiliAi??, Stari Slankamen
 131. Zidana trfostanica 20(10)/0.4 kV, “ANGLER” D.O.O, Hrtkovci
 132. Proizvodna hala – P+1, P+0, Hala za proizvodnju peleta,Ai??”ANGLER” D.O.O, Hrtkovci
 133. Pumpa za TNG, Gas Teh, Torak
 134. Stambeni – Po+P+Pk, Dinov – A?ugaj Biljana, InAi??ija
 135. Stambeni – P+0 -Ai??Dogradnja porodiA?nog stambenog objekta, KostiAi?? Radoslav, A?urAi??evo
 136. Stambeni – Po+P+Pk i Poslovni – P+Pk, Ai??iriAi?? SiniA?a, Novi Karlovci
 137. Stambeni – P+0, KukiAi?? DuA?an i Ljiljana, InAi??ija
 138. Stambeno-poslovni – P+2, Adaptacija i pretvaranje dela stambenog u poslovni, PaA?iAi?? Milan, InAi??ija
 139. Stambeni – P+0, Rakas Vlado, Ljukovo
 140. Stambeni – P+Pk, KneA?eviAi?? Milena, InAi??ija
 141. Stambeno-poslovni – P+1+Pk, DOO “ZAM” , InAi??ija
 142. Stambeni – Su+P, Bogovac Ilija i Dragana, InAi??ija
 143. Stambeni – P+1, Bogovac Ilija i Dragana, InAi??ija
 144. Proizvodna hala – P+1, P+0, SZR “Dunav-Plast”, InAi??ija
 145. Stambeni – Po+P+1+Pk, KvrA?iAi?? Vida, InAi??ija
 146. Stambeni – P+0, RanisavljeviAi?? Obrad, Sremski Mihaljevci
 147. Stambeni – P+0, GvojiAi?? Goran, InAi??ija
 148. Magacin II – P+0, “PAPIRLEND” DOO, InAi??ija
 149. Stambeni – P+Pk, Bokun Nikola, InAi??ija
 150. Stambeni – Po+P+Pk, VukeliAi?? Mara, InAi??ija
 151. Stambeni – Po+P+Pk, Ai??krbiAi?? Stevan, InAi??ija
 152. Stambeni – P+0 – KuAi??a za odmor, JankoviAi?? Zvezdana, Stari Slankamen
 153. Poslovni – P+3, Sanacija i dogradnja krova, UdruA?enje zanatlija, InAi??ija
 154. Stambeno-poslovni – P+1, StojanoviAi?? Ivica, BeA?ka
 155. StambeniAi??- Su+P – KuAi??a za odmor, JovanoviAi?? Valerija, A?ortanovciawc canadian.